• Claus Holm

Adresseløse forsendelser omlægges – Postnords pressemeddelelse 08.03.17

15.03 CET / 08.03.2017 / PostNord (STO:ONOT)

PostNord styrker omstillingen i Danmark yderligere. Desuden fortsætter arbejdet med at reducere koncernens administrative omkostninger

PostNord gennemfører en tilpasning til digitaliseringen i overensstemmelse med den strategi, virksomheden fastlagde for tre år siden. For at imødegå den accelererende digitalisering i Danmark og opnå lønsomhed indføres en ny produktionsmodel. Som følge heraf bliver antallet af medarbejdere i Danmark reduceret med 3.500-4.000 i løbet af 2-3 år. Omstillingen af den danske virksomhed forventes at koste ca. 3 mia. SEK, og PostNord er i dialog med ejerne om, hvordan disse 3 mia. skal finansieres. I omstillingsperioden forventes den danske virksomhed desuden fortsat at have et operativt underskud, som dog vurderes at kunne finansieres med egen indtjening.

Desuden skal koncernens administrative omkostninger fortsat reduceres med over 1 mia. SEK i de kommende 3 år for yderligere at sikre PostNords konkurrenceevne på alle markeder, og det forventes at berøre ca. 1.200 stillinger, hvoraf 500 stillinger allerede indgår i omstillingen i Danmark. Hovedparten af omkostningsreduktionen skal være gennemført senest ved udgangen af regnskabsåret 2019.

Siden årtusindskiftet er brevmængderne i den danske virksomhed faldet med ca. 80 pct. Der er gennemført løbende tilpasninger af forretningsmodellen og effektiviseringer inden for brevdistributionen, og virksomheden har allerede foretaget reduktioner svarende til ca. 3.000 fuldtidsstillinger siden 2013. Det har ikke været tilstrækkeligt, fordi digitaliseringen accelererede meget i 2016. For 2016 som helhed rapporterede PostNord Danmark et driftsresultat inkl. ekstraordinære nedskrivninger på -1.910 mio. SEK og et justeret driftsresultat på -625 mio. SEK. Det negative resultat skyldes den omfattende digitalisering, som også er årsag til, at betydelige nedskrivninger af goodwill og aktiver i brevvirksomheden var nødvendige i 2016.

På den baggrund og på grund af fortsatte volumenfald har PostNord meddelt, at der bliver indført en ny produktionsmodel. Det er blevet muligt efter de ændringer af den danske postlov, Folketinget vedtog i 2016.

De ændringer, der nu gennemføres, betyder, at den eksisterende produktionsproces og den særskilte infrastruktur til breve afvikles. I stedet bliver logistikinfrastrukturen også anvendt til brevdistribution hele vejen frem til det enkelte postbud. Samtidig bliver produktionsmodellen til pakker og tungere logistik effektiviseret og udviklet, så den matcher kundernes krav om større fleksibilitet og transparens.

Når ændringerne er på plads, bliver breve håndteret i to forskellige flow. Et basisflow håndterer breve med distribution inden for fem dage. I det hurtige flow distribueres breve inden for et døgn. Vores tilbud om distribution af adresseløse reklamer og lokale ugeaviser vil også ændre sig, da vi ikke kan omdele adresseløse og lokale ugeaviser på bestemte dage, som det kendes i dag.

Omstillingen af den danske virksomhed, som gennemføres i løbet af fire år, omfatter en effektivisering på ca. 3.500-4.000 fuldtidsstillinger, heraf 500 fuldtidsstillinger i administrationen. Det forventes, at størstedelen af disse nedskæringer gennemføres inden for de næste 2-3 år. Omstillingsomkostningerne forventes i perioden højst at udgøre 3,0 mia. SEK. PostNord har over for ejerne fremført et behov for finansiering af disse omstillingsomkostninger, fordi PostNord vurderer, at de ikke kan finansieres internt. Omstillingen vil i omstillingsperioden endvidere medføre en betydelig negativ pengestrøm, som skal kunne finansieres med egen indtjening.

– Når omstillingen af den danske virksomhed er gennemført, vil vi have en skalerbar og økonomisk bæredygtig produktionsmodel, som gør det muligt at opretholde postbefordringspligten med en lønsom brevvirksomhed selv med små brevmængder, siger Håkan Ericsson, PostNords koncernchef.

  1. Click to share on Twitter (Opens in new window)

  2. Click to share on Facebook (Opens in new window)

  3. Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

0 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle