• Claus Holm

Hvem siger nej tak til reklamer?

Fordelingen af Nej Tak til Reklamer i Danmark:

Det er ingen hemmelighed at Danmarks bredeste kanal bliver smallere over tid. På det seneste har det vist sig at vi nok er ved at nå et balanceret niveau. Stigningen i nej tak ligger målt på dete seneste halve år under 1%. Det kan skyldes at Postnord gør kunderne opmærksomme på at når de vælger Nej Tak+ og FK til vælger de Postnord fra. Det er den evige rivalisering mellem de to distributører der egentlig har drevet nej tak udviklingen. Over 70% modtager eller har mulighed for at modtage adresseløse reklamer og det tal har været rimelig stabilt over 3 år.

Forskel på land og by:

I 2017 fordeler nej tak til reklamer sig over nogle ret generelle demografiske parametre – den ene er forskellen mellem land og byzone, hvilket er illustreret nedenfor. Der er flere grunde til hvorfor og der skal man se på de underliggende demografiske paralleller.

Nej Tak til Reklamer fordelt på Postnr. Januar 2017

Nej Tak til Reklamer fordelt på Postnr. Januar 2017 – må ikke gengives uden kildeangivelse


Tager man landssdelene overordnet set og ser på udviklingen, kan man konstatere at Nordjylland er den del af Danmark hvor reklamer læses med glæde og ikke overraskende er Storkøbenhavn den region, hvor færrest læser husstandsomdelte reklamer.

Udviklingen mellem regionerne, nej tak til reklamer, januar 2017

Udviklingen mellem regionerne, nej tak til reklamer, januar 2017 – må ikke gengives uden tilladelse


Demografiske forskelle

Ser vi på nogle af de underliggende demografiske variable er det henssigtsmæssigt at se udviklingen i forhold til f.eks. Conzoom klassifikationen. Som vist nedenfor ser det ud til at begge ender af indtægtsskalaen fravælger tilbud, men at den brede mellemklasse gerne modtager reklamer. Det kan skyldes at lave indkomster er koncentreret omkring byzone som har en højere nej tak andel, men at lave indtægtsgrupper i landzone har en relativt lidt lavere nej tak andel. Geografien kan spille ind her. De helt unge fravælger reklamer. De ældste i Danmark siger også nej tak og det kan der være flere årsager til, men primært, at det sikkert er besværligt at håndtere.

Nej Tak til Reklamer og Conzoom typer | januar 2017

Nej Tak til Reklamer og Conzoom typer | januar 2017 | må ikke gengives uden tilladelse


  1. Click to share on Twitter (Opens in new window)

  2. Click to share on Facebook (Opens in new window)

  3. Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

0 visninger0 kommentarer