• Claus Holm

Nej tak udviklingen bremset!

Udviklingen i nej tak er bremset og det kan der være flere årsager til. De seneste år har NejTak+ accellereret udviklingen af husstande der har sagt nej tak til reklamer. Som udgangspunkt har ordningen dækket et behov i markedet. NejTak+ påvirkningen har dog aftaget de seneste 9 måneder. Om de skyldes at Postnord aktivt har informeret om konsekvenserne ved ordningen – at man udelukkende modtager reklamer fra FK når man har tilmeldt sig – eller om NejTak+ på det seneste er knap så relevant at markedsføre ved Postnords “indirekte” exit fra adresseløse forsendelser. Kurven flader ud, hvilket også er tegn på at de tilbageværende husstande passivt har affinitet for kanalen og ønsker at modtage reklamer.

Nej tak udvikling for husstandsomdelte reklamer

Kilde: Postnord 2017


Geografi

Fordelingen mellem land og by er tydelig. Det er ikke uvæsentligt hvor man bor. På landet og i tyndt befolkede områder er man glade for tilbudsaviser og husstandsomdelte reklamer, men tendensen er en anden i tættere befolkede egne og i byerne. Det rejser spørgsmål om fremtiden i lyset af, at Postnord tidligere har udnyttet deres omdelingspligt af breve til også at servicere husstande i tyndtbefolkede områder. Kommercielt er det dyrt og vanskeligt at opretholde fuld dækning af Danmark og Postnord har hidtil været den eneste der har kunne tilbyde den service. Ved Postnords udtræden af markedet for adresseløse forsendelser er det spørgsmålet om tyndt befolkede områder kan serviceres i fremtiden med de reklamer de elsker.


Conzoom segmenter

Det er ikke alle der synes lige godt om husstandsomdelte reklamer. Faktisk er der nogle klare forskelle demografisk. De helt unge siger nej tak i stor stil (H1 og H2), sammen med de velhavende (segmenter D og A). Ligeledes er der forskel på by og provins. Man lægger f.eks. mere afstand til reklamer i byerne (F og E), men elsker dem i provinsen. Der tegner sig et mønster og nogle gennemgående parametre omkring alder, indtægt og habitat. De som har størst affinitet for kanalen er ældre i provins, både i lejlighed og eget hus, samt landbo husstande.

Conzoom segmenter og nej tak til reklame

Kilde: Geomatic 2017


Demografi

Med hensyn til habitat viser det geografiske tydeligt at der er forskel på land og by. På aggregeret plan ser fordelingen konkret ud til at Metropol og metropol omegn har lavest affinitet for kanalen. Hvorfor det hænger sådan sammen kan være mange forskellige årsager. Byerne kan tilbyde et større udvalg indenfor kortere afstande for husstanden og der er en vis “convenience factor” forbundet med at kunne sammenligne priserne i tre supermarkeder indenfor kort afstand af husstanden. En anden forklaring er at flere bor i etageejendomme og tømning postkassen for i næste instans bære reklamerne ned igen til skraldespanden, kan også have sin betydning. Afstanden til butik i det åbne land er til gengæld større og det er nærliggende at antage at husstandene planlægger deres butiksbesøg i højere grad end man har tendens til i byerne.

Kilde: Geomatic 2017


Indtægtsfaktoren for hele husstanden viser, at skønt man tilhøre de allerlaveste indkomstgrupper er man ikke interesseret i at modtage reklamer. Forklaringen kan være, at en hel del af denne gruppe er SU modtagere og finder deres tilbud gennem andre kanaler. Herefter viser lav- og mellemindkomsterne størst interesse for husstandsomdelte reklamer, hvorimod de rigeste udgør den gruppe der har lavest affinitet for kanalen.

Husstandsomdelinger affinitet fordelt på husstandsindtægt

Kilde: Geomatic 2017


Aldersfaktoren ser ud til at have en betydning når man ser på Conzoom segmenterne, men ser man udelukkende på alder, er der ikke den store relative forskel indenfor generationerne. Det betyder at alder f.eks. hænger sammen med indtægt og habitat, eller øvrige andre variable ud over de dominerende. Alder kan derfor ikke stå alene og det er vigtigt i forbindelse med optimering af husstandsomdelinger.

Husk der er seminar den 8. juni om fremtiden for husstandsomdelte reklamer – tilmelding her


  1. Click to share on Twitter (Opens in new window)

  2. Click to share on Facebook (Opens in new window)

  3. Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

2 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle